Autotipia është klishe e cila përfitohet me fotografimin e origjinalit në negativ me përdorimin e rasterit. Negativi i fituar kopjohet në pllakë metalike, e cila më vonë zhvillohet (brehet) me acide.

Burimi i të dhënaveRedakto

  • Grafička enciklopedia, Zagreb 1971