Avaria (nga arabishtja "awar": dëm) është një dëmtim i një makine, i një mekanizmi etj. gjatë kohës së punës ose gjatë lëvizjes.