Aventura është ndodhi a ngjarje që ndryshon nga ato të përditshmet; një ndërmarrje e guximshme.