Azia Veriore është subregjioni i Azisë. Shumica e vlerësimeve është se rreth 38 milionë rus jetojnë në lindje të Maleve Urale. Më 1875, popullsia në Azinë Veriore thuhet se ishte 8 milionë.

Azia Veriore