Si B-film ose B-movie janë emëruar filmat që janë prodhuar me buxhet te ulët, të cilit do zhanri.