Ballëndritura Shqipëri : tekste këngësh të Festivalit Folklorik të Gjirokastrës : 6-12 tetor 1978

Ballëndritura Shqipëri : tekste këngësh të Festivalit Folklorik të Gjirokastrës : 6-12 tetor 1978 libër nga Arsen Mustaqi (mbl.e përgat. për bot.). Botuar në Tiranë nga Shtëpia Qëndrore e Krijimtarisë Popullore, në vitin 1979. Faqe 123.