Banesa në katin e tretë, roman me autor Murat Isaku. Botuar në Prishtinë nga "Gjon Buzuku", në vitin 2001. Libri ka 211 faqe.