Barbaritë greke në Shqipëri

Barbaritë greke në Shqipëri libër nga Kosta Papa. Botuar në Framingham, Mass. : Journal Press, në vitin 1917. Faqe 72.