Hape menynë kryesore
Bardhosh Gërvalla.jpg

Bardhosh Gërvalla veprimtar, atdhetar shqiptar.