Bashkëpunëtorët e lartë të Institutit Albanologjik - Prishtinë

Bashkëpunëtorët e lartëInstitutit Albanologjik të Prishtinës është titull-statut që i jepet punonjës shkencorë e që zakonisht janë puntorë apo bashkëpunëtorë të vjetër dhe i takojnë brezit të mesem në këtë institucion.