Bashkëpunëtorët shkencorë të Institutit Albanologjik - Prishtinë

Bashkëpunëtorët shkencorëInstitutit Albanologjik të Prishtinës është titull-statut që i jepet punonjës shkencorë e që zakonisht janë puntorëve shkencorë të vjetër dhe i takojnë brezit të mesem në këtë institucion.