Bashkëshorte në një marrëdhënie martesore quhet partneri i gjinisë femërore ose gruaja. Termi përdoret edhe ndaj një gruaje e cila është ndarë nga partneri i saj dhe për një grua të tillë ky term pushon së aplikuari vetëm kur martesa e saj ka mbaruar pas një divorci të njohur ligjërisht ose pas vdekjes së bashkëshortit të saj. Me vdekjen e partnerit të saj, një grua quhet e ve.

Të drejtat dhe detyrimet e një gruaje në lidhje me partnerin e saj dhe statusi i saj në komunitet dhe përpara ligjit ndryshojnë varësisht prej kulturave e gjithasdhtu kanë ndryshuar edhe me kalimin e kohës.

Shih edhe Redakto