Bashkësitë fetare në Kosovë : 1945-1980

Bashkësitë fetare në Kosovë : 1945-1980 libër me autor Haki Kasumi dhe Tahir Abdyli (red.). Botuar në Prishtinë nga Instituti i Historisë, në vitin 1988. Faqe 199.