Bashkesia lokale - Harroje te keqen është një film televiziv.

  • Prodhimi : Televizioni Prishtina 1988.
  • Regjia : Emin Halili
  • Kamera : Shukri Kaçaniku