"Bashkimi" organ qëndror i frontit demokratik të Shqipërisë.