Basketbollisti është personi i cili merret me basketboll në mënyrë profesionale.