Bazat e informatikës është një tekst universitar i publikuar në vitin 1998 dhe ribotuar më 1999, 2000, 2002 dhe 2006 nga Universiteti i Prishtinës. Recensent në tekst janë Prof.Dr. Muhamet Mustafa dhe Prof.Dr. Abdurrahman Grapci. Projekti ka gjithsej 258 faqe.

Interneti-komunikimet kompjuterike

Baza.jpg

Emri: Edmond
Mbiemri: Beqiri
Lindi më: 6 shkurt 1963
Vendlindja: Pejë
Profesioni: Profesor, Rektor, Informatikan