Berati Enciklopedi me Autor gazetarin Zylyftar Plaku përmban rreth 900 faqe të shoqëruara edhe me foto ku jane të pasqyruara historia, kultura, tradita, aktiviteti dhe jeta e personaliteteve të fushave të ndryshme, gjeografia, flora dhe fauna të trevës së Prefekturës së Beratit. Kjo enciklopedi përmban 2500 zëra, dhe 2670 emra personazhesh, ku jepet shumë informacion për këtë prefekturë, vjen për lexuesit nga shtepia botuese "Jonalda".