Beta shkronja e dytë e alfabetit të lashtë helenë e cila vije pas shkronjës apo saktësisht pas shikonjës.

Beta është simbol i refletimit të shikonjësit.