Biblioletra Viti 1, Numër 1, Mars 2004.JPG

Biblioletra është revistë e Bibliotekës Kombëtare dhe Universitare të Kosovës. Numëri i parë i revistës doli në mars 2004.