Një bimë njëvjeçare është ajo bimë që kryen ciklin e saj të jetës, prej mbirjes tek prodhimi i farave, brenda një viti.