Bioakustika është pjesë e zologjisë e cila merret me mësimet dhe studimet e zërave që lëshojnë shtazët si dhe aftësitë e dëgjimit të shtazëve.