Bilogjia njerëzore është një fushë akademike ndër-disiplinare e biologjisë, antropologjisë biologjike, nutricionit dhe mjekësisë që fokusohet te njerëzit; lidhet shumë me biologjinë e primatëve dhe një sërë fushash të tjera. Biologjia njerëzore u themelua si lëndë në vitin 1970 në Universitetin Stanford.

Lidhje të jashtme Redakto