BitumiRedakto

Bitumi është një minerat natyror.

Bitumi natyror nxirret nga miniera e Selenicës.

Perdoret per shtrimin e rrugeve dhe izolimin e tarracave te banesave.