Emri Bluetooth rrjedhë nga mbreti Danez Harald Blatand (Bluetooth = dhëmbi i kaltërt) që kishte sunduar në shekullin e X.

Edhe nëpërmjet kësaj teknologjie bëhet bartja e Datave në mënyrë komfore, pra pa ndonjë kabël. Iniciator standard kanë qenë Nokia dhe Ericson dhe kanë etabluar me sukses tek komponentët si Mobil telefona, Headsets, PDA-s, etj.

Bluetooth.svg

Bluetooth i takon padyshim Wireless familjes ku munden në të njëjtën kohë të lidhen maksimal 8 komponente me një transferim të Datave prej 1 Mbit/s në një largësi prej 10 (m-etrave).

Komponente të ndryshme që shfrytëzojnë Bluetooth janë si :

  • Bluetooth-USB komponente (si PC, Mobil Phone, Organizier, Printer).
  • Bluetooth PC-Card, ISDN-Modem me Bluetooth, Mobil telefonat me bluetooth, bluetooth PDAs, bluetooth printer, scanner, bluetooth headset, etj.
  • Bluetooth përdor 2,4 GHz frekuencat por nuk është e njëjtë me WLAN dhe kushton më e lire se sa WLAN.

Më shumë informacione për bluetooth gjeni te web-faqja http://www.bluetooth.org.

Bekim Shehu MCP, MCAD, MCTS & MCITP https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx Transcript ID: 718374, Access Code: 21031969.