Brigada XXIII S : 21 shtatori 1944 - 1984

Brigada XXIII S : 21 shtatori 1944 - 1984 Grup Autorësh. Viti i botimit: 1984. Faqet e librit 50.

Brigada XXIII S, 21 shtatori 1944 - 1984.JPG