Brigada e VIII-të Sulmuese kishte komandant Asaf Dragoti dhe Komisar Qazim Kondin.