Brigada e njëmbëdhjetë: Komandant Dilaver Poci dhe Komisar Mevlan Dervishi.