Brigada e dymbëdhjetë: Komandant Refat Barjami dhe Komisar Qemal Klosi.