Brigada e XII-të Sulmuese

Brigada e dymbëdhjetë: Komandant Refat Barjami dhe Komisar Qemal Klosi.