Brilanti është diamant pa ngjyrë, i prerë në disa faqe të lëmuara e të shkëlqyeshme që përdoret zakonisht për stoli.