Buka e një stine me borë : roman me autor Koço Kosta. Botuar në Tiranë në vitin 1979 nga "Naim Frashëri". Libri ka 594 faqe.