Buletini i luftës nacionalçlirimtare

Buletini i luftës nacionalçlirimtare.jpg

Një gazetë e përkohshme doli në fund të vitit 1944. Ajo quhej “Buletini i luftës nacionalçlirimtare”. Gazeta pasqyronte frymën komuniste të “Fronti Nacionalçlirimtar”.