Buletini jeshil organin politik të grupit komunist të Shkodrës. Botues i tij ishte komunisti Zef Malaj. Ky botim nisi në dhjetor 1938 dhe zgjati dy numra.