Busti i Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Gjenevë

Busti i Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Gjenevë një mrekulli e duarve të arta të Odise Paskalit të pavdekshëm, është i vendosur në pragun e madh që quhet William Poppard, buzë liqenit Leman. Me shikim nga liqeni, kjo vepër arti skalit madhështinë e historisë tonë kombëtare dhe vlera të mëdha arti.