Boustrophedon (lexo bustrofedon) është një lloj shkrim-leximi në të cilin drejtimi i shkrimit ndërron rresht pas rreshti dhe pas përfundimit të një rreshti fillimi i rreshtit tjetër fillon me germa simetrike si shëmbëlltyra e tyre në pasqyrë. Me pak ushtrim leximi dhe shkrimi në këtë stil është shumë më i shpejtë sepse sytë respektivisht dora nuk duhet të kthehen në fillim të rreshtit të ri por fillojnë në fund të tij pa u këthyer në fillim por e ndërrojnë drejtimin e të shkruarit.

Një copë teksti anglisht i shkruajtur në stilin bustrofedonik

Kur mbaron fjalia atëherë fillimi i fjalisë së re vazhdon në drejtimin e njëjtë horizontalisht, por nëse nuk ka vend për të shfrytëzuar efektivisht hapësirën fjalinë e re e fillojmë aty poshtë rreshtit por me germat pasqyrë dhe në drejtim të kundërt.

HistoriaRedakto

Fjala boustrophedon është me origjinë greke që do të thotë "si qetë kur lëvrojnë" dhe përdorej në Greqinë antike dhe vendet përreth saj, ndërmjet viteve 600 - 800 para erës së re. Poashtu edhe Hititët përdornin një lloj shkrimi të tillë 1000 vjet më herët se grekët.

Shih edheRedakto

Shkrimi pasqyrë

Lidhje të jashtmeRedakto

  WikiFjalori: Bustrofedon – shfletoni më shumë në fjalorin e lirë