CD-R (Compact Disc-Recordable) është disk optik i formatit të për içizim (Recordable). Mund të inçizojmë vetëm një herë, të dhënat nuk mund të redaktohen ose fshihen.

Compact Disc Recordable (CD-R)