Candy box është një lojë pritjeje. Prit sa të grumbullohen karamelet. Pasi pret mjaftueshëm ke disa opsione: mund t’i hash karamelet, ti hedhësh, ose ti shkëmbesh me lëpirëse. Më vonë mund të blesh një shpatë me karamele, dhe loja ndryshon dhe kthehet në lojë aventure. Kjo ndjesia e “çfarë do të ndodhë më vonë” është ajo që i tërheq personat.