Celsius është një shkallë dhe njësi matëse për temperaturën. Ajo është emëruar sipas astronomit suedez Anders Celsius (1701-1744), i cili ka zhvilluar një shkallë të ngjashme temperaturë dy vjet para vdekjes së tij. Gradë Celsius (°C), mund t'i referohet një temperature specifike në Celsius, si dhe një njësie që tregon një interval temperature, një dallim në mes të dy temperatura. Njësia ishte e njohur deri më 1948 si celsius nga "centum" përkthyer nga latinishtja si 100 dhe "gradus" e përkthyer si "hapa".