Censori ishte një magistrate i rangut të lartë në Republikën Romake.