Centerpartiet është një parti politike nga Suedia, formuar 1913.