Champa ishte shtet në pjesën jugore dhe qendrore të Vietnamit, prej shekullit VII deri në vitin 1832.