Cigare "Besnik" cigare të prodhimit shqiptar të shitura në tregun e Shqipërisë.