Cigare "Dajti" cigare të prodhimit shqiptar të shitura në tregun e Shqipërisë.