Cigare "Riviera", cigare të prodhimit shqiptar të shitura në tregun e Shqipërisë.