Cikël këngësh qytetare përmetare me motive popullore të Shqiperisë

Cikël këngësh qytetare përmetare me motive popullore të Shqiperisë mblodhi Androkli Andrea. Botuar në Tiranë nga "Ada", në vitin 2005. Faqet e librit 148. ISBN 99943-712-7-4