Con Dao është pjese e një grumbulli ku përfshihen 16 ishuj. Ata janë te njohur si burgu tepër i vrazhdët, ne te cilin u mbyllen ne vite 22 000 njerëz, qe kundërshtonin kolonializmin francez. Me vone edhe nga qeveria e Saigonit.