County Seat është zyra qendrore të një County vetëm në Shtetet e Bashkuara.