Guyana-Cuyuni-Mazaruni.png

Cuyuni-Mazaruni është një nga 10 rajonet të Guajanës.