Dëmi është humbje në mjete, në sende a në njerëz që pëson dikush. Si dëm merret edhe prishja e tërësisht apo një pjese të gjë sendit. [1]

Burimi i të dhënave

Redakto
  1. ^ Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980