Dëshmorët e rrethit të Kukësit broshurë me autor Nazif Dokle. Botuar në Kukës nga Muzeu Historik, në vitin 1990. Ribotim me 32 faqe.